niedziela, 14 kwietnia 2013

UTP - nowy system transakcyjny

Od 15 kwietnia 2013 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchamia nowy system transakcyjny. Stary system WARSET zostaje zastąpiony nowym systemem UTP (Universal Trading Platform).
Zmian w działaniu jest sporo ale pozwolę sobie jedynie na przytoczenie najważniejszych.

1. Skrócenie czasu notowań

Faza notowańRynek TerminowyRynek Kasowy
Przed otwarciem8:30 - 8:458:30 - 9:00
Otwarcie8:459:00
Notowania ciągłe8:45 - 16:509:00- 16:50
Przed zamknięciem16:50 - 17:0016:50 - 17:00
Zamknięcie17:0017:00
Dogrywka17:00 - 17:0517:00 - 17:052. Zmiany w typach zleceń
 • PKC (Po Każdej Cenie)
  W nowym systemie zlecenie może być zrealizowane częściowo. Nie ma już najwyższego priorytetu. Otrzymuje taki sam priorytet jak zlecenie PCR. Nie bierze udziały przy ustalaniu Teoretycznego Kursu Otwarcia.W czasie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, kiedy w arkuszu nie ma innych zleceń lub gdy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu do całkowitej realizacji zlecenia. Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu nadal jako PKC.
 •  
 • PCR (Po Cenie Rynkowej)
  Typ zlecenia PCR zastępuje dotychczasowe zlecenia PCRO i PCR. Zlecenie PCR może zostać złożony w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz podczas notowań ciągłych. Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie przeciwna strona arkusza nie ma żadnych zleceń następuje standardowe zawieszenie instrumentu. Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych przeciwna strona arkusza nie zawiera żadnych zleceń, zlecenie PCR jest odrzucane.
 •  
 • PEG
  Zlecenie PEG to zupełnie nowy rodzaj zlecenia. Celem zastosowania zleceń PEG jest zapewnienie realizacji zlecenia po korzystnym dla Inwestora kursie bez potrzeby ciągłej kontroli limitu ceny (co jest przydatne np. przy mało płynnych papierach). Zlecenie PEG jest zleceniem z limitem dynamicznie powiązanym z kursem odniesienia. Kursem odniesienia dla zlecenia PEG jest limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG. Kurs zlecenia PEG ulega zmianie wraz ze zmianą kursu odniesienia. Zlecenie PEG traci priorytet wraz z każdą aktualizacją limitu (zmianą kursu odniesienia).
 •  
 • PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie)
  Brak w systemie UTP.

3. Nowe typy ważności zleceń
 • WNF (Ważne Na najbliższy Fixing)
  Zlecenie jest przyjmowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Realizacja WNF następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.
 •  
 • WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
  Jest przyjmowane w czasie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Realizacja zlecenia WNZ następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.
 •  
 • WDC (Ważne Do Czasu)
  Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu do czasu określonego przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. 
4. Inne zmiany
 • Zachowanie zleceń STOP na widełkach dynamicznych
 • Sposób aktywacji zleceń STOP w fazie przed otwarciem
 • Nowe zasady działania widełek dynamicznych
 • Zasady obsługi zleceń z wartością ujawnioną (WUJ) w fazach przed otwarciem i przed zamknięciem
 • Zasady przeprowadzania dogrywki
 • System Animatora Rynku - nowość
 • Transakcje pakietowe 

Szczegóły wprowadzanych zmian można znaleźć w wielu miejscach . Szczególnie polecam strony Giełdy Papierów Wartościowych oraz DM Banku Ochrony Środowiska SA.

Przypominam także, że dnia 16 kwietnia 2013 nie będzie przeprowadzana sesja giełdowa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz