czwartek, 31 maja 2012

Grecy - najbardziej pracowity naród

  Grecy to najbardziej pracowity naród w Unii Europejskiej, tak przynajmniej twierdzą sami Grecy... 
Instytut badawczy Pew Research Center  przeprowadził badania w ośmiu krajach należących do Unii Europejskiej. Poprosił o wskazanie narodu najbardziej pracowitego, najmniej pracowitego, kraju gdzie panuje duża korupcji oraz najmniejsza korupcja. Prawie wszyscy zgodnie wskazali, że Niemcy są najbardziej pracowici, wyjątkiem byli Grecy, którzy wskazali siebie :-). Jako kraj gdzie korupcja jest najniższa jednogłośnie wskazano Niemcy. 


Ciekawie układa się kolumna, w której wymieniono najmniej pracowitych - Grecja, Włochy i Rumunia. 

W artykule można znaleźć jeszcze wiele ciekawych informacji. Przykładowo wśród badanych narodów jedynie w Niemczech zwiększa się liczba głosów, które uznających, że przystąpienie do Unii Europejskiej było czymś dobrym dla gospodarki. Jedynie w Polsce ponad połowa głosów popiera Europejski Bank Centralny.

 Polecam zapoznać się z całym badaniem opisanym w artykule:  

Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami to napisz komentarz lub e-mail.