czwartek, 29 września 2011

Nowy podatek w UE

Wczoraj (2011-09-28) Komisja Europejska przyjęła propozycje nowego podatku od transakcji finansowych. Podatkiem ma zostać objęta każda transakcja na rynku akcji, obligacji i innych instrumentów pochodnych. Podatek ma być naliczany jeśli w przypadku gdy choćby jedna strona transakcji będzie miała siedzibę w UE. Proponowane stawki to 0,1% dla akcji i obligacji oraz 0,01% dla instrumentów pochodnych. KE uznała, że sektor finansowy powinien także zapłacić za kryzys. Szacuje się, że nowy podatek mógłby przynieść około 57 miliardów euro. Dochód ten miałby być rozdzielony między państwa członkowskie i UE.
Wydaje mi się, że efektem wprowadzenia tego podatku będzie zwiększenie obciążenia klientów końcowych. Mimo iż propozycja zakłada obciążanie instytucji tołatwo można sobie wyobrazić zwiększenie przez biura maklerskie prowizji od każdej transakcji.
Wprowadzenie podatku ma nastąpić 1 stycznia 2014 roku. Więcej szczegółów na stronach Pulsu Biznesu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz